พิมพ์
หมวด: knowledge
ฮิต: 1266

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Roll Label

     สติ๊กเกอร์/ฉลาก สำหรับ เครื่องติดอัตโนมัติ

            เป็นฉลากหรือสติ๊กเกอร์ แบบม้วน ที่มีการพิมพ์รายละเอียดที่ต้องการเพื่อนำไปติด สินค้าที่มีจำนวนพอสมควรที่ขาดแรงงาน ต้องการติดให้ดูสวยเป็นระเบียบ หรือจำนวนมาก เพื่อให้สามารถบริการได้ทันกับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องติดฉลาก/สติ๊กเกอร์  Tigerr Label ที่สามารถตอบสนองกับเครื่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ หรือ แบบอัตโนมัติ

 

 

ประโยชน์/การนำไปใช้งาน

 

Inventory Managementer /การจัดการสินค้าคงคลัง

 FRUIT LABES / ฉลากผลไม้

inventory1โซลูชั่นที่ช่วยให้หน่วยงานของคุณในการควบคุม จำนวนสินค้า คงคลังการขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์และการ เพิ่มผลผลิต ...อ่านรายละเอียด food labelฉลากผลไม้ ..อ่านรายละเอียด

Mailing address / ป้ายจดหมาย

 Logistic Label / ระบบจัดส่งสินค้า

maillabel สติกเกอร์หรือเลเบิล นี้ ก็สามารถช่วย ให้ผู้ใช้ แต่ฝ่ายแต่ละแผนกขององศ์กรและ สถานบันต่างๆ ลดภาระ ลดการผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย สะดวก เพิ่มความรวดเร็ว...อ่านรายละเอียด packingboxคือ ระบบสติกเกอร์สำหรับติดบนกล่อง ภาชนะ เพื่อจ่าหน้า ถึงผู้รับ และผู้ส่ง พร้อม กับ โปรแกรมไทเกอร์ลาเบล (Tigerr Label Software)...อ่านรายละเอียด
   

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save