พิมพ์
หมวด: knowledge
ฮิต: 68630
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Barcode metal labels

 BarCode on Stainless Steel/ป้ายรหัสบาร์โค้ดบนเหล็กกล้าไร้สนิม

          การพิมพ์บาร์โค้ด(Barcode) แบบ 1D หรือ 2D ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการที่สื่อสารข้อมูลด้วยรหัส และข้อมูลที่อาจจะไม่เพียงพอในการพิมพ์ลงฉลาก ป้าย โลหะอีกต่อไป.

         ผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม(สแตนเลส)
               ป้ายบาร์โค้ดแกะสลักบนเหล็กกล้าไร้สนิม การพิมพ์บาร์โค้ด ชื่อ รายละเอียด บนเหล็กกล้าไร้สนิม(สแตนเลส)
         การประยุกต์ใช้งาน ทางด้าน
               การติดตามสินทรัพย์
               ทำงานระหว่างดำเนินการ
               การใช้งานที่อุณหภูมิสูง

         วัสดุ(MATERIALS)
               วัสดุ              : เหล็กกล้าไร้สนิม(สแตนเลส)ทนความร้อน
               วิธีติด            : กาวยึดติดกับความดันถาวร มีรูเสริมสำหรับรัดทางกล
               สภาพแวดล้อม: ปานกลางปานกลางมาก ทนต่อการกัดกร่อนกรดและอุณหภูมิที่รุนแรง

          เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
               แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม(สเตนเลสสตีล) รหัสป้ายชื่อ มีลวดลายพิมพ์บาร์โค้ด สลักอยู่บนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม(สเตนเลส)ที่สามารถทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับกระบวนการซักที่ใช้ตัวทำละลายอัลคาไลน์ที่มีอุณหภูมิสูงและมีความหนาแน่น   สูงการนำไปใช้งาน : ได้แก่ การติดตามกระจก การติดตามภาชนะบรรจุอาหารที่ทำความสะอาดโดยใช้ด่างและการติดตามเครื่องยนต์ที่มีกากตะกอน และอื่นๆ.

ประโยชน์/การนำไปใช้งาน

 

 Industrial/อุตสาหกรรม

 Laser Marking /Laser Etching

inductrialป้ายโลหะ ฉลากโลหะ สติ๊กเกอร์โลหะ สำหรับการไปใช้ใน อุตสาหกรรมหนักทั้งหลายที่มีสภาวะต่างๆ ความร้อน Laser MarkingLaser Marking หรือ Laser Engraving สามารถสร้างรายละเอียด และความพิเศษ...

Mailing address / ป้ายจดหมาย

 Logistic Label / ระบบจัดส่งสินค้า

maillabel สติกเกอร์หรือเลเบิล นี้ ก็สามารถช่วย ให้ผู้ใช้ แต่ฝ่ายแต่ละแผนกขององศ์กรและ สถานบันต่างๆ ลดภาระ ลดการผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย สะดวก เพิ่มความรวดเร็ว...อ่านรายละเอียด packingboxคือ ระบบสติกเกอร์สำหรับติดบนกล่อง ภาชนะ เพื่อจ่าหน้า ถึงผู้รับ และผู้ส่ง พร้อม กับ โปรแกรมไทเกอร์ลาเบล (Tigerr Label Software)...อ่านรายละเอียด
   

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save