พิมพ์
หมวด: knowledge
ฮิต: 8520
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

A4 Label Sheets

 A4 Label (สติ๊กเกอร์ A4 แบบอเนกประสงค์)

เป็นสติ๊กเกอร์อเนกประสงค์ มีขนาดเท่ากระดาษ A4 ทั่วไป คือ 210x297 mm. เนื้อผิวเป็นกระดาษแบบขาวด้าน ขาวเงา และขาวด้าน แต่ละประเภทมีความสามารถในการจับหมึกไม่เท่ากัน ทำให้การพิมพ์มีผลที่ต่างกัน มีกระดาษรองหลังหลายประเภทเช่นกัน แต่โดยทั่วไปจะเป็นคร๊าฟมีความหนา มีกาวเคลือบอยู่หลังกระดาษ เมื่อลอกกระดาษรองหลังออก ซึ่งทั้งกาวและเนื้อสติกกอร์ มีคุณสมบัติสามารถทนความร้อน ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องซีร๊อกซ์

A4 Label หรือ สติ๊กเกอร์ A4 เป็นแบบอเนกประสงค์ สามารถนำไปใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ต่างได้มากมาย กระดาษ A4 ทั่วไปสามารถทำประโยชน์อะไรได้ สติ๊กเกอร์ A4 เป็นแบบอเนกประสงค์ สามารถทำประโยชน์ได้มากกว่า ถึงแม้ต้นทุนต่อแผ่นจะแพงกว่าก็ตาม แต่อายุในการอยู่ในขยะและสายตาผู้คน หรือถูกกำจัดยัง ยาวนานกว่า เช่น การพิมพ์ข้อความและติดประกาศ ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิศ โรงงาน สามารถใช้A4 Label หรือ สติ๊กเกอร์ A4 เป็นแบบอเนกประสงค์

ประโยชน์/การนำไปใช้งาน

 

Inventory Managementer /การจัดการสินค้าคงคลัง

 FILE INDEX LABEL / ดัชนีสัน แฟ้มเอกสาร

inventory1โซลูชั่นที่ช่วยให้หน่วยงานของคุณในการควบคุม จำนวนสินค้า คงคลังการขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์และการ เพิ่มผลผลิต ...อ่านรายละเอียด folder4สร้างนแฟ้ม ดัชนีสัน แฟ้มเอกสารและสามารถเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหา ข้อมูลเก่าได้..อ่านรายละเีอียด

Mailing address / ป้ายจดหมาย

 Logistic Label / ระบบจัดส่งสินค้า

maillabel สติกเกอร์หรือเลเบิล นี้ ก็สามารถช่วย ให้ผู้ใช้ แต่ฝ่ายแต่ละแผนกขององศ์กรและ สถานบันต่างๆ ลดภาระ ลดการผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย สะดวก เพิ่มความรวดเร็ว...อ่านรายละเอียด packingboxคือ ระบบสติกเกอร์สำหรับติดบนกล่อง ภาชนะ เพื่อจ่าหน้า ถึงผู้รับ และผู้ส่ง พร้อม กับ โปรแกรมไทเกอร์ลาเบล (Tigerr Label Software)...อ่านรายละเอียด
   

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save