พิมพ์
หมวด: knowledge
ฮิต: 3897
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ถ่ายโอนข้อมูลจาก MS Excel มาที่ Tigerr Software มีวิธีการดังนี้

Import data